Försäkrings­förmedling - Liv

Försäkringslösningar med personligt engagemang

Försäkringsbyrån erbjuder kvalificerad rådgivning i försäkringsfrågor inom personförsäkring. Våra kunder är i huvudsak små till medelstora företag.

Våra tjänsterKontakta oss

Välkommen till Försäkringsbyrån

Vi ger rådgivning till företag och anställda inom pensioner och försäkringar.

Vi arbetar nära våra kunder och ledord för oss är hög servicegrad, kvalitet och långsiktiga relationer. Samtliga medarbetare har mångårig erfarenhet i försäkringsbranschen och har utbildning via IFU, Institutet för FörsäkringsUtbildning, eller motsvarande.

Personligt engagemang

Hög servicegrad

Erfarenhet

Rådgivning till företag

Löpande uppdrag, utredningar, upphandlingar, policyfrågor som rör pensioner och försäkringar.

Läs mer

Service och administration företag

Se till att rätt anställda är rätt försäkrade.

Läs mer

Rådgivning till anställda

Rådgivning utifrån policy, eget behov och familjesituation samt genomförande av åtgärder.

Läs mer

Försäkringslösningar

Vi kan upphandla och förmedla följande pensions- och försäkringslösningar:

Tjänstepensionsplaner

Sjukförsäkring

Efterlevandepensioner

Privatvårdsförsäkringar

Löneväxling

Gruppförsäkringar

Livförsäkringar

Olycksfallsförsäkringar

I vår förköpsinformation beskrivs vilka försäkringsbolag vi kan förmedla.

Hur tar vi betalt

Via provision, konsultarvode eller en kombination av dessa.

Logotyp för insuresec
Logotyp för SFM
Logotyp för Hjerta

Vi är medlemmar i förmedlarorganisationen Hjerta. Den ger oss tillgång till upphandlade försäkringslösningar.

Läs mer
Logotyp för TrustRiskControl

Försäkringsbyrån ingår i Trust Risk Control, ett internationellt förmedlarnätverk. Genom att ingå i ett Globalt nätverk av försäkringsförmedlare kan vi erbjuda snabb och personlig service i hela världen. Vi agerar som lokal representant för nätverket i Sverige och hjälper utländska samarbetspartners med lokal försäkringsservice

Läs mer